Anunț important

Procesul de votare 2018 – Calendarul – Centrul de votare – Procesul verbal al Comitetului de nominalizare – Declarațiile de candidatură

În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea nr. 18/80 din 9 martie 2018 al Consiliului Filialei Covasna procesul de votare pentru alegerea membrilor Consiliului filialei respectiv membrilor Comisiei de disciplină al filialei se va organiza în perioada 26-27 martie 2018, intervalul orar: 10,00 – 18,00.
Locația Centrului de votare: Sediul Filialei CECCAR Covasna (Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 95)
Alegerea membrilor Consiliului Filialei și Comisiei de disciplină al Filialei Covasna se va face pe baza votului membrilor activi care și-au achitat integral cotizațiile profesionale la termenul scadent, au depus Raportul anual până la 28 februarie 2018, și nu au fost sancționați.
Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate valabil. Alegătorul votează unul sau mai mulți dintre candidați pe buletinul de vot, prin încercuirea numărului curent. Numărul maxim de candidați votați, prin încercuire nu poate fi mai mare decât numărul locurilor vacante, număr specificat în buletin. Nu se acceptă alte mențiuni pe buletinul de vot. Buletinele albe, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului ori care nu poartă ștampila CECCAR, cele care conțin semne de recunoaștere sau orice alte mențiuni nu sunt luate în considerare la stabilirea rezultatului, fiind considerate nule. Alegătorii vor introduce buletinele de vot în urne. Este interzisă votarea pe bază de procură.
Documente atașate:
- Declarația d-nei Dascal Marta pentru funcția de membru în Consiliul Filialei Covasna
- Declarația d-nei Demeter Eva pentru funcția de membru în Comisia de disciplină al filialei
- Declarația d-nei Attl Simona pentru funcția de membru în Comisia de disciplină al filialei
- Procesul verbal privind procesul de nominalizare a candidaților la funcția de membru al Consiliului Filialei CECCAR COVASNA
- Procesul verbal privind procesul de nominalizare a candidaților la funcția de membru al Comisiei de disciplină

2018-03-16 11:54:27

Invitație la adunarea Generală

În ziua de 29 martie 2018, începând cu orele 16:30 în sala de ședință al Filialei Covasna (Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 95) va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Covasna a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
4. Aprobarea listei experților contabili de onoare şi a contabililor autorizați de onoare;
5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
6. Alegeri pentru cenzor/comisia de cenzori;
7. Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;
8. Diverse (dacă este cazul)

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora. 17:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

2018-03-01 14:56:51

Seminar online gratuit: IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții

ACCA organizează marți, 20 februarie a.c., un seminar online cu tema IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții. Începând cu ora 16.00, profesioniști din domeniul financiar-contabil vor putea urmări prezentările specialiștilor de la BPP Professional Education. Informații suplimentare: click aici .

2018-02-15 15:38:23

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | >|

Stagiu

Publicaţii

Știri

Legislaţie

Noi reglementări europene privind protecția datelor

Articolul Noi reglementări europene privind protecția datelor a fost publicat in May 2, 2017

Despre Consiliu

Organele alese ale filialei locale

Organele alese ale filialei locale (Consiliul Filialei , Comisia de disciplină, Cenzor filială, Co...

Membrii

În atenția membrilor: modificări privind ștampilele

Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pent...

Autorizarea societăților

Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate / Conţinutul dosarului de înscriere

Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate

Examene

In atentia candidatilor prezenti pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu, din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de ...

Autentificare

Nume utilizator:

Parolă:

Sunt nou