Anunț important

21 septembrie este Ziua Națională a Contabilului Român

21 septembrie este Ziua Națională a Contabilului Român Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei cu toții vor sărbători în 21 septembrie a.c. cea de-a XI-a ediţie a Zilei Naționale a Contabilului Român.

2015-08-28 10:49:31

Guvernatorului Băncii Franței, dl. Christian Noyer : „Actualitatea economică, acțiunile de întreprins pentru a favoriza revenirea, și criza din Grecia: ce soluții există?”

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare vă invită să asistați, online, la intervenția dlui: Christian Noyer, Guvernator al Băncii centrale a Franței

2015-07-16 10:56:26

Cotizatie variabila

În urma şedinţelor Consiliului Superior al CECCAR şi Biroului Permanent al Consiliului Superior din data de 22.06.2015, s-a hotărât ca

2015-07-13 11:17:24

Rezultatele alegerilor privind desemnarea viitorului preşedinte al filialei CECCAR COVASNA

În conformitate cu prevederile pct. 9 din Măsurile 56/2009 cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de validare constituită în baza Hotărârii Consiliului filialei CECCAR Covasna nr. 15/56 din 12.01.2015, aduce la cunoştinţa membrilor că d-l BENKŐ PÁL a obţinut 130 voturi pentru din 131 reprezentând 99,24% şi conform art. 8 va fi prezentat în Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri din 2016 ca viitor preşedinte al Filialei Covasna.

2015-04-21 12:20:11

Posibilitatea înscrierii în RNPMP

Stimaţi Colegi!

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a înfiinţat Registrul Naţional de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate exercitării profesiei care funcţionează potrivit art. 117 lit. g) din Regulamentul de aplicare a legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013. Administrarea registrului intră în atribuţiile Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale - Infonot.
Potrivit art. 31 din Noul Cod Civil, „orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia. Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectaţiuni numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. Patrimoniile de afectaţiune sunt (...) cele afectate exercitării unei profesii autorizate (...)”
Potrivit art. 33 alin. (1) din NCC, „constituirea masei patrimoniale afectate exercitării în mod individual a unei profesii autorizate se stabileşte prin actul încheiat de titular, cu respectarea condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.”
Art. 2324 alin. (4) din NCC stabileşte că bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului.
Prin urmare, persoana care desfăşoară în mod independent o profesia liberală autorizată de lege va răspunde limitat în sensul că bunurile care fac obiectul masei patrimoniale afectate exercitării profesiei vor putea fi urmărite numai de către creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului chiar dacă creanţa lor nu este acoperită prin executarea drepturilor care compun această masă patrimoniale. De exemplu, dacă un profesionist inclus în această categorie este ţinut să răspundă pentru o culpă profesională, creditorul îi va putea urmări numai acele bunuri ce fac parte din patrimoniul afectat exercitării profesiei, nu şi bunuri care intră în componenţa altor mase patrimoniale (ale sale proprii sau cele deţinute în comunitate cu celălalt soţ).
În Registrul Naţional de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate profesiei (RNPMP), orice persoană care desfăşoară o profesie autorizată, individual sau în asociere, indiferent de data la care şi-a început activitatea va putea solicita înscrierea masei patrimoniale profesionale. Registrul garantează opozabilitatea faţă de terţi a constituirii sau modificării masei patrimoniale profesionale şi a componenţei acesteia. Determinarea masei patrimoniale destinate desfăşurării în mod individual a oricărei profesii liberale se realizează prin act constitutiv.
Actul constitutiv împreună cu dovada exercitării profesiei şi dovada înscrierii în evidenţele organismului profesional din care face parte, constituie documentaţia necesară pentru înscrierea în RNPMP. Taxa de înscriere în registru este de 50 lei + TVA/ persoană.

2015-04-08 10:54:43

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | >|

Stagiu

Publicaţii

Publicaţiile filialei

CECCAR, judeţul Covasna.

Expoziţii

Legislaţie

Despre Consiliu

Organele alese ale filialei locale

Organele alese ale filialei locale (Consiliul Filialei , Comisia de disciplină, Cenzor filială, Co...

Membrii

Comunitate

Examene

Autentificare

Nume utilizator:

Parolă:

Sunt nou