Anunț important

Rezultatele alegerilor privind desemnarea viitorului preşedinte al filialei CECCAR COVASNA

În conformitate cu prevederile pct. 9 din Măsurile 56/2009 cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de validare constituită în baza Hotărârii Consiliului filialei CECCAR Covasna nr. 15/56 din 12.01.2015, aduce la cunoştinţa membrilor că d-l BENKŐ PÁL a obţinut 130 voturi pentru din 131 reprezentând 99,24% şi conform art. 8 va fi prezentat în Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri din 2016 ca viitor preşedinte al Filialei Covasna.

2015-04-21 12:20:11

Posibilitatea înscrierii în RNPMP

Stimaţi Colegi!

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a înfiinţat Registrul Naţional de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate exercitării profesiei care funcţionează potrivit art. 117 lit. g) din Regulamentul de aplicare a legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013. Administrarea registrului intră în atribuţiile Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale - Infonot.
Potrivit art. 31 din Noul Cod Civil, „orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia. Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectaţiuni numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. Patrimoniile de afectaţiune sunt (...) cele afectate exercitării unei profesii autorizate (...)”
Potrivit art. 33 alin. (1) din NCC, „constituirea masei patrimoniale afectate exercitării în mod individual a unei profesii autorizate se stabileşte prin actul încheiat de titular, cu respectarea condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.”
Art. 2324 alin. (4) din NCC stabileşte că bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului.
Prin urmare, persoana care desfăşoară în mod independent o profesia liberală autorizată de lege va răspunde limitat în sensul că bunurile care fac obiectul masei patrimoniale afectate exercitării profesiei vor putea fi urmărite numai de către creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului chiar dacă creanţa lor nu este acoperită prin executarea drepturilor care compun această masă patrimoniale. De exemplu, dacă un profesionist inclus în această categorie este ţinut să răspundă pentru o culpă profesională, creditorul îi va putea urmări numai acele bunuri ce fac parte din patrimoniul afectat exercitării profesiei, nu şi bunuri care intră în componenţa altor mase patrimoniale (ale sale proprii sau cele deţinute în comunitate cu celălalt soţ).
În Registrul Naţional de Publicitate a Maselor Patrimoniale afectate profesiei (RNPMP), orice persoană care desfăşoară o profesie autorizată, individual sau în asociere, indiferent de data la care şi-a început activitatea va putea solicita înscrierea masei patrimoniale profesionale. Registrul garantează opozabilitatea faţă de terţi a constituirii sau modificării masei patrimoniale profesionale şi a componenţei acesteia. Determinarea masei patrimoniale destinate desfăşurării în mod individual a oricărei profesii liberale se realizează prin act constitutiv.
Actul constitutiv împreună cu dovada exercitării profesiei şi dovada înscrierii în evidenţele organismului profesional din care face parte, constituie documentaţia necesară pentru înscrierea în RNPMP. Taxa de înscriere în registru este de 50 lei + TVA/ persoană.

2015-04-08 10:54:43

Stimate(ă) coleg(ă)
Expert contabil / Contabil autorizat

Potrivit pct. 67alin. (3) din Regulamentul de Organizare si Funcţionare al CECCAR, republicat, cu modificările şi completările ulterioare „Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte.”
Pentru funcţia de preşedinte al filialei Covasna pentru mandatul 2016-2020 şi-a depus candidatura d-l ec. BENKO PAL.
Candidatura depusă îndeplineşte condiţiile de nominalizare, iar referatul întocmit de comisie poate fi consultat pe site-ul filialei, atasat prezentei sau la avizierul filialei.
Va rugam ca in perioada 01 martie 2015 – 31 martie 2015 sa va prezentati la sediul Filialei CECCAR Covasna din Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 95, in vederea exercitarii votului secret privind alegerea presedintelui.

Participa la vot membrii CECCAR inscrisi in Tabloul Corpului si sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale

Comisia de nominalizare

1. Laszlo Iuliu
2. Boriceanu Marian
3. Mathe Eniko
4. Nagy Ludovic
5. Tanko Paraschiva

2015-03-02 10:45:53

Stimaţi Colegi!

Potrivit pct. 67alin. (3) din Regulamentul de Organizare si Funcţionare al CECCAR, republicat, cu modificările şi completările ulterioare „Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte.”

2015-01-15 10:47:24

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | >|

Stagiu

Publicaţii

Publicaţiile filialei

CECCAR, judeţul Covasna.

Expoziţii

Legislaţie

Despre Consiliu

Organele alese ale filialei locale

Organele alese ale filialei locale (Consiliul Filialei , Comisia de disciplină, Cenzor filială, Co...

Membrii

Comunitate

Examene

Sesiuni examene 2015

A. Examenul de admitere la stagiu

În anul 2015, C.E.C.C.A.R. organizează examenul de a...

Autentificare

Nume utilizator:

Parolă:

Sunt nou