Anunț important

Program special de lucru

Avand in vedere ca 31 ianuarie 2016 este termenul limita de depunere a raportului anual de activitate si obtinerea vizei de exercitare a profesiei venim in ajutorul dvs. prelungind programul de lucru dupa cum urmeaza:
- 25 – 29 ianuarie 2016 intre orele 8:00 – 17:00;
- 30 ianuarie 2016 intre orele 9:00 – 13:00.
click aici

2016-01-26 12:32:09

Program de Doctorat în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) – parteneriat al

Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională

Programul Doctoral în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) intră în cel de-al 6-lea său an. Acesta este un program de doctorat de 3 ani care se desfășoară doar în limba engleză, deschis tuturor studenților excepționali din întreaga lume care sunt interesați să urmeze o educație doctorală de excelență care să îi ajute să se pregătească în cercetarea din domeniul fiscalității întreprinderilor internaționale.
Programul de doctorat cuprinde cursuri interdisciplinare de înaltă calitate pentru absolvenții din domeniul fiscalității internaționale, incluzând și combinând discipline din finanțele publice, legislație fiscală internațională și gestiune fiscală transfrontalieră. Deși studenții își vor scrie tezele de doctorat în disciplina aleasă (legislație, afaceri, finanțe publice, psihologie economică), aceștia vor fi expuși unor intense dezbateri interdisciplinare pe parcursul șederii lor la Viena.
Deschiderea cursurilor de fiscalitate tradițională către alte discipline, cum ar fi psihologie, istorie, științe politice, etică și filozofie legală (întotdeauna în contextul fiscalității), promovează o extindere a orizonturilor și o abordare mai inclusivă față de temele de cercetare. Cele mai bune standarde din cercetare și predare sunt garantate de către o facultate unde lucrează cadre recunoscute, care au publicat în cele mai proeminente jurnale din domeniilor lor de specialitate și care au demonstrat dorința și capacitatea de a desfășura o cercetare interdisciplinară. Cei mai distinși profesori în legislație fiscală, administrarea întreprinderilor și finanțe publice fie fac parte din cadrele universitare ale facultății unde are loc acest program, fie au fost de acord să susțină cursuri, ateliere sau să discute idei de cercetare și rezultate ale studiilor preliminare cu studenții doctoranzi în Viena. Studenții vor fi integrați în activitățile de cercetare ale institutelor profesionale austriece care gestionează aspecte de fiscalitate.
Pe parcursul primului an, studenții vor trebui să ia parte la numeroase cursuri generale pentru a achiziționa cunoștințele necesare pentru activitățile interdisciplinare.
Cel de-al doilea și cel de-al treilea an vor fi dedicați seminariilor din domeniile de specializare, unei perioade de cercetare peste hotare, atelierelor opționale suplimentare și, în special, cercetării pentru teza de doctorat. Pe parcursul celor trei an, un seminar de cercetare va suplimenta formarea studenților doctoranzi.
Un număr foarte limitat de studenți va fi acceptat în fiecare an. Pentru aceștia nu se vor percepe taxele de școlarizare. Pentru un anumit număr de studenți, vom putea chiar să oferim finanţare pentru șederea lor de trei ani la Universitatea de Economie și Afaceri (WU) din Viena!

Termenul de depunere a candidaturilor pentru următorul an academic 2016/2017 este 15 februarie 2016.

Pentru mai multe informații consultați www.wu.ac.at/dibt, broșura despre program și afișul de prezentare.

DIBT / Programul de Doctorat în Fiscalitate Internațională a Întreprinderilor
WU (Vienna University of Economics and Business)
Welthandelsplatz 1, Building D3, 1020 Vienna, Austria
Tel: +43 1 313 36 5919
Fax: +43 1 313 36 90 5919
e-mail: dibt@wu.ac.at
www.wu.ac.at/dibt

2016-01-25 08:10:08

Invitaţie la Adunarea Generală al Filialei Covasna

I. În ziua de 9 februarie 2016, începând cu orele 16,30 în Sala de şedinţă al filialei (Sf. Gheorghe, Str. Ciucului, Nr. 95) va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Covasna a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2015; Realizarea programului de activitate pe anul 2015, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în acte normative, sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2015; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2015.

2. Aprobarea Programului de activitate pe anul 2016 pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în acte normative, sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului.

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 potrivit Normelor stabilite de Conferinţa Naţională.

4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi contabililor autorizaţi de onoare.

5. Desemnarea reprezentan¬ţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

6. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul 2017.

7. Confirmarea în plen a preşedintelui desemnat al Filialei Covasna pentru mandatul 2016 – 2020.

8. Alegeri pentru:

- Consiliul filialei: 1 membru titulari EC, 1 membru supleant EC

- Comisia de disciplină a filialei: 1 membru supleant

II. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi pot face “Declaraţii de candidatură” pentru un loc de titular sau de supleant la una dintre categoriile profesionale de care aparţin, expert contabil sau contabil autorizat.

„Declaraţiile de candidatură” pentru un loc de consilier fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei, întocmite conform modelului prezentat în anexă, se vor trimite filialei Covasna C.E.C.C.A.R., prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite până la data de 25 ianuarie a.c. (cele primite după această dată nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate).

Modelele de declaraţie de candidatură se pot ridica şi de la sediul filialei Covasna, Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 95, tel. 0267/323324.

Preşedintele Filialei Covasna

Bogozi Levente Istvan

2016-01-14 10:00:38

Inscrierere in Grupul Expertilor Judiciari

In conformitate cu prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind inbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara aprobata prin Hotararea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificarile ulterioare, Filiala Covasna organizeaza sustinerea testului de inscriere in Grupul Expertilor Judiciari (GEJ).

2015-11-04 15:41:43

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | >|

Stagiu

Publicaţii

Publicaţiile filialei

CECCAR, judeţul Covasna.

Expoziţii

Legislaţie

Despre Consiliu

Organele alese ale filialei locale

Organele alese ale filialei locale (Consiliul Filialei , Comisia de disciplină, Cenzor filială, Co...

Membrii

Comunitate

Examene

Autentificare

Nume utilizator:

Parolă:

Sunt nou