Anunț important

Invitație la Adunarea Generală al Filialei CECCAR Covasna - 30 martie 2017

În ziua de 30 martie 2017, începând cu orele 16,30 în Sala de ședință al filialei (Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr.95), va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Covasna a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfășurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul trecut;
2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfășurată în anul trecut;
4. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
6. Aprobarea listei experților contabili de onoare și a contabililor autorizați de onoare;
7. Desemnarea reprezentanților la Conferința Națională conform normativelor stabilite;
8. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor;
9. Diverse.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 17,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

2017-03-03 14:01:46

Primăvara aceasta vine cu o reducere de 40 lei pentru volumul IFRS 2015!

Cumpărați acum Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2015 (Volumul I+II) la prețul promoțional de 180 lei!
CECCAR vine în întâmpinarea dumneavoastră printr-o ofertă specială de primăvară la achiziționarea unui exemplar din IFRS BV 2015 (2 volume), în limba română. Oferta este valabilă până la data de 31 martie.
CECCAR comercializează singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015.
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2015 sunt publicate în două volume separate:
Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS), și al Interpretărilor SIC și IFRIC.
Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

2017-03-02 14:33:54

Depunere online a raportului anual de activitate pentru anul 2016

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul: www.raport.ceccar.ro Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori. Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola.

2017-02-28 14:02:37

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | >|

Stagiu

Publicaţii

Ofertă specială – IFRS 2015

Primăvara aduce o ofertă specială pentru achiziționarea unui exemplar IFRS 2015, în limba româ...

Expoziţii

Legislaţie

Despre Consiliu

Organele alese ale filialei locale

Organele alese ale filialei locale (Consiliul Filialei , Comisia de disciplină, Cenzor filială, Co...

Membrii

Comunitate

Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate / Conţinutul dosarului de înscriere

Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate

Examene

Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat

În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de e...

Autentificare

Nume utilizator:

Parolă:

Sunt nou