Anunț important

Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat

Stimati colegi,
In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.
Va rugam sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia.
Draftul final urmeaza a fi dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016 si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.
Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.
De asemenea, rog sa analizati textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.
Va multumim!

Vicepresedinte CECCAR
Alexandru Bunea

2016-11-28 14:59:37

Invitație la Adunarea Generală Extraordinară al Filialei CECCAR Covasna

În ziua de 13 decembrie 2016, începând cu orele 16,30 în Sala de şedinţă al filialei (Sf. Gheorghe, Str. Ciucului, Nr. 95) va avea loc Adunarea generală extraordinară a membrilor Filialei Covasna a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
1. Desemnarea reprezentanților la Conferința Națională Extraordinară a experților contabili și contabililor autorizați din data de 9 ianuarie 2017.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct. 110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată în aceeași dată (13 decembrie 2016), ora 17,30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Preşedintele Filialei Covasna
Benkő Pál

2016-11-25 10:51:34

INVITAȚIE la Întâlnirea membrilor CECCAR Covasna cu CONDUCEREA SUPERIOARĂ CECCAR

Stimați colegi, experți contabili, contabili autorizați si stagiari,
Ne face o deosebită plăcere să vă invităm, pentru ziua de luni,
28 noiembrie 2016, la ora 12,00,
la sediul filialei CECCAR Covasna din loc. Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 95, pentru o întâlnire a Conducerii Superioare CECCAR, reprezentată prin Președinte- Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova și Director General Executiv – Lect. univ. dr. Florin Dobre, cu membrii filialei CECCAR Covasna.
Cu această ocazie vom avea prilejul să împărtășim actualei Conduceri a CECCAR, problemele noastre din punct de vedere profesional și organizatoric care ne preocupă pe plan local.
Totodată, vom avea ocazia să aflăm direct, de la sursa cea mai autorizată a CECCAR, care sunt tendințele actuale și alte aspecte pe care Conducerea Corpului dorește să ni le comunice.
Considerăm acest gest al Conducerii Superioare CECCAR un semn de apreciere și respect fată de organizația noastră profesională.

Pentru buna desfășurare a întâlnirii, vă rugăm să ne confirmați (telefonic – 0267-323324 0740-148274 sau e-mail- ceccarcovasna@ceccarcovasna.ro ) prezența până cel târziu la 26 noiembrie 2016 orele 15,00.

Conducerea filialei CECCAR Covasna

2016-11-24 09:51:54

Inscrierere in Grupul Expertilor Judiciari

Inscrierere in Grupul Expertilor Judiciari In conformitate cu prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind inbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara aprobata prin Hotararea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificarile ulterioare, Filiala Covasna organizeaza sustinerea testului de inscriere in Grupul Expertilor Judiciari (GEJ).

Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele doua sesiuni sunt:
• luni 05 decembrie 2016 orele 16:00 – 18:00, sediul Filialei Covasna – prima sesiune

• vineri 16 decembrie 2016 orele 16:00 – 18:00, sediul Filialei Covasna – a doua sesiune

Cererile de inscriere in Grupul Expertilor Judiciari si de sustinere a testului de verificare a cunostiintelor se depun la sediul filialei Covasna, insotite de “Fisa de optiuni”, in perioada 15.11-24.11.2016, pentru participantii la prima sesiune respectiv pana la data de 09.12.2016 pentru participantii la cea de-a doua sesiune. Cei care nu au depus cererea in aceste perioade au posibilitatea sa depuna cererea privind inscrierea in Grupul Expertilor Judiciari doar in anul urmator, in aceeasi perioada.
Odata cu depunerea cererii insotita de fisa de optiuni, se va achita suma de 15 lei necesara confectionarii legitimatiilor de expert contabil judiciar, si se va depune 1 (una) fotografie (dimensiuni ¾ cm) pentru legitimatie.
Verificarea se va face sub forma unui test grila format din 50 de intrebari, cu 3 variante de raspuns, din care 1 corecta, fiecare intrebare fiind apreciata cu 2 puncte, timpul afectat completarii testului fiind de 2 ore. Punctajul minim pentru promovare este de 70 puncte.

Locatia:
Sediul Filialei Covasna, str. Ciucului, nr. 95, Sala de sedinta „Berde Aron”

Expertii contabili judiciari inscrisi in prezent in Grupul Expertilor Judiciari, nu mai participa la sesiunile din decembrie 2016, evaluarea lor efectuandu-se pe baza testelor de verificare a cunostinţelor de la sfarsitul fiecarui curs de pregatire profesionala la care participa.
Mentiune: Expertii contabili care nu obtin viza anuala pentru exercitarea profesiei in termenul prevazut de normele Corpului, respectiv pana la 31 ianuarie 2017, nu vor fi inscrisi in GEJ in anul 2017.

2016-11-10 13:37:34

Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP (atașat prezentei). Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.
Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

2016-11-04 13:28:23

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | >|

Stagiu

Publicaţii

Publicaţiile filialei

CECCAR, judeţul Covasna.

Expoziţii

Legislaţie

Despre Consiliu

Organele alese ale filialei locale

Organele alese ale filialei locale (Consiliul Filialei , Comisia de disciplină, Cenzor filială, Co...

Membrii

Comunitate

Examene

Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat

În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de e...

Autentificare

Nume utilizator:

Parolă:

Sunt nou