Anunț important

Stimate(ă) coleg(ă)
Expert contabil / Contabil autorizat

Potrivit pct. 67alin. (3) din Regulamentul de Organizare si Funcţionare al CECCAR, republicat, cu modificările şi completările ulterioare „Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte.”
Pentru funcţia de preşedinte al filialei Covasna pentru mandatul 2016-2020 şi-a depus candidatura d-l ec. BENKO PAL.
Candidatura depusă îndeplineşte condiţiile de nominalizare, iar referatul întocmit de comisie poate fi consultat pe site-ul filialei, atasat prezentei sau la avizierul filialei.
Va rugam ca in perioada 01 martie 2015 – 31 martie 2015 sa va prezentati la sediul Filialei CECCAR Covasna din Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 95, in vederea exercitarii votului secret privind alegerea presedintelui.

Participa la vot membrii CECCAR inscrisi in Tabloul Corpului si sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale

Comisia de nominalizare

1. Laszlo Iuliu
2. Boriceanu Marian
3. Mathe Eniko
4. Nagy Ludovic
5. Tanko Paraschiva

2015-03-02 10:45:53

Stimaţi Colegi!

Potrivit pct. 67alin. (3) din Regulamentul de Organizare si Funcţionare al CECCAR, republicat, cu modificările şi completările ulterioare „Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte.”

2015-01-15 10:47:24

Inscrierere in Grupul Expertilor Judiciari

In conformitate cu prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind inbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara aprobata prin Hotararea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificarile ulterioare, Filiala Covasna organizeaza sustinerea testului de inscriere in Grupul Expertilor Judiciari (GEJ).
Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele doua sesiuni sunt:

• miercuri 03 decembrie 2014 orele 16:00 – 18:00, sediul Filialei Covasna – prima sesiune

• luni 15 decembrie 2014 orele 16:00 – 18:00, sediul Filialei Covasna – a doua sesiune

Cererile de inscriere in Grupul Expertilor Judiciari si de sustinere a testului de verificare a cunostiintelor se depun la sediul filialei Covasna, insotite de “Fisa de optiuni”, in perioada 15.11-24.11.2014, pentru participantii la prima sesiune si pana la data de 09.12.2014 pentru participantii la cea de-a doua sesiune. Cei care nu au depus cererea in aceste perioade au posibilitatea sa depuna cererea privind inscrierea in Grupul Expertilor Judiciari doar in anul urmator, in aceeasi perioada.
Odata cu depunerea cererii insotita de fisa de optiuni, se va achita suma de 15 lei necesara confectionarii legitimatiilor de expert contabil judiciar, si se va depune 1 (una) fotografie (dimensiuni ¾ cm) pentru legitimatie.
Verificarea se va face sub forma unui test grila format din 50 de intrebari, cu 3 variante de raspuns, din care 1 corecta, fiecare intrebare fiind apreciata cu 2 puncte, timpul afectat completarii testului fiind de 2 ore. Punctajul minim pentru promovare este de 70 puncte.
Locatia:

Sediul Filialei Covasna, str. Ciucului, nr. 95, Sala de sedinta „Berde Aron”
Expertii contabili judiciari inscrisi in prezent in Grupul Expertilor Judiciari, nu mai participa la sesiunile din decembrie 2014, evaluarea lor efectuandu-se pe baza testelor de verificare a cunostinţelor de la sfarsitul fiecarui curs de pregatire profesionala la care participa.
Mentiune: Expertii contabili care nu obtin viza anuala pentru exercitarea profesiei in termenul prevazut de normele Corpului, respectiv pana la 31 ianuarie 2015, nu vor fi inscrisi in GEJ in anul 2015.

2014-10-31 10:47:35

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | >|

Stagiu

Publicaţii

Publicaţiile filialei

CECCAR, judeţul Covasna.

Expoziţii

Legislaţie

Despre Consiliu

Organele alese ale filialei locale

Organele alese ale filialei locale (Consiliul Filialei , Comisia de disciplină, Cenzor filială, Co...

Membrii

Comunitate

Examene

Sesiuni examene 2015

A. Examenul de admitere la stagiu

În anul 2015, C.E.C.C.A.R. organizează examenul de a...

Autentificare

Nume utilizator:

Parolă:

Sunt nou