Anunț important

CONDIȚII ACORDARE VIZĂ - SISTEMUL DE COTIZAȚII 2017

În cadrul Conferinței Naționale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fost aprobate o serie de modificări în ceea ce privește metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum și sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesioniștilor contabili.
În acest sens vă informăm că au fost publicate materialele aprobate. Având în vedere importanța informațiilor cuprinse în aceste documente atașate, vă rugăm să le analizați cu atenție pentru a putea beneficia de facilitățile financiare oferite de CECCAR, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare. În situația în care aveți neclarități în privința informațiilor ce se regăsesc în documentele publicate, vă rugăm să vă adresați filialei CECCAR COVASNA.
În baza prevederilor documentelor ce se regăsesc, vă informăm că viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a anului în curs.
Conducerea C.E.C.C.A.R.

2017-01-12 19:00:08

Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat

Stimati colegi,
In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.
Va rugam sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia.
Draftul final urmeaza a fi dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016 si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.
Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.
De asemenea, rog sa analizati textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.
Va multumim!

Vicepresedinte CECCAR
Alexandru Bunea

2016-11-28 14:59:37

Invitație la Adunarea Generală Extraordinară al Filialei CECCAR Covasna

În ziua de 13 decembrie 2016, începând cu orele 16,30 în Sala de şedinţă al filialei (Sf. Gheorghe, Str. Ciucului, Nr. 95) va avea loc Adunarea generală extraordinară a membrilor Filialei Covasna a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
1. Desemnarea reprezentanților la Conferința Națională Extraordinară a experților contabili și contabililor autorizați din data de 9 ianuarie 2017.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct. 110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată în aceeași dată (13 decembrie 2016), ora 17,30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Preşedintele Filialei Covasna
Benkő Pál

2016-11-25 10:51:34

INVITAȚIE la Întâlnirea membrilor CECCAR Covasna cu CONDUCEREA SUPERIOARĂ CECCAR

Stimați colegi, experți contabili, contabili autorizați si stagiari,
Ne face o deosebită plăcere să vă invităm, pentru ziua de luni,
28 noiembrie 2016, la ora 12,00,
la sediul filialei CECCAR Covasna din loc. Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 95, pentru o întâlnire a Conducerii Superioare CECCAR, reprezentată prin Președinte- Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova și Director General Executiv – Lect. univ. dr. Florin Dobre, cu membrii filialei CECCAR Covasna.
Cu această ocazie vom avea prilejul să împărtășim actualei Conduceri a CECCAR, problemele noastre din punct de vedere profesional și organizatoric care ne preocupă pe plan local.
Totodată, vom avea ocazia să aflăm direct, de la sursa cea mai autorizată a CECCAR, care sunt tendințele actuale și alte aspecte pe care Conducerea Corpului dorește să ni le comunice.
Considerăm acest gest al Conducerii Superioare CECCAR un semn de apreciere și respect fată de organizația noastră profesională.

Pentru buna desfășurare a întâlnirii, vă rugăm să ne confirmați (telefonic – 0267-323324 0740-148274 sau e-mail- ceccarcovasna@ceccarcovasna.ro ) prezența până cel târziu la 26 noiembrie 2016 orele 15,00.

Conducerea filialei CECCAR Covasna

2016-11-24 09:51:54

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | >|

Stagiu

Publicaţii

Publicaţiile filialei

CECCAR, judeţul Covasna.

Expoziţii

Legislaţie

Despre Consiliu

Organele alese ale filialei locale

Organele alese ale filialei locale (Consiliul Filialei , Comisia de disciplină, Cenzor filială, Co...

Membrii

Comunitate

Examene

Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat

În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de e...

Autentificare

Nume utilizator:

Parolă:

Sunt nou